—RODO—

—RODO—

Szanowni Państwo,

        Od 25 maja 2018 roku w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (określanych jako RODO)  istnieje obowiązek ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z  ich przetwarzaniem i w sprawie swobodnego przepływu takich danych .

           W związku z tym informujemy Państwa, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma „ Ciast- Dom” – Bogdan Wojda, z siedzibą w Nowych Załubicach, przy ul. Nowinkowej 21 b, 05-255 Stare Załubice, NIP 1250852650
  2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych , którego wyznaczyliśmy w naszej firmie tzn. P. Grażyną Wojda, Nowe Załubice, ul. Nowinkowa 21 b, 05-255 Stare Załubice , lub drogą e-mailową: ciastdom@wp.pl
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– zawierania umów oraz realizacji usług oferowanych dla Państwa przez naszą firmę

– wystawiania i przechowywania faktur oraz ich niszczenia

– podjęcia działań na żądanie osoby , której dane dotyczą

– administracyjnym

– dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i sądowych

– do działań marketingowych

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

– podmioty współpracujące z nami

– firmy płatnicze

– biuro rachunkowe

– banki

– rejestry długów

  1. Mają Państwo prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

– wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

– przenoszenia danych

–  wniesienia skargi do organu nadzorczego

– cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przynajmniej przez okres współpracy oraz przez 5 lat po jej zakończeniu .
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednak nie wyrażenie zgody może skutkować odmową zawarcia umowy , podjęcia współpracy i realizacji usług.